Kv Jordmånen

  • Arbetsområde: innerväggar och finputsning
  • Projekttyp: bostadsområde
  • Status av projekt: realiserad
  • Region: Malmö

Det har varit vår första investering som har realiserats av oss i Halmstad. Senare har denna investering resulterat i att vi har slutat nästa avtal.

Arbeten som vi realiserade under åren 2013 och 2014 omfattade uppförande av gipsväggar, montering av möbler, dörrar och finputsning. I denna komplex av 4 flerfamiljhus finns sammanlagt 154 bostäder.

Kontakt

Läs mer