Volskwagen Stockholm

  • Arbetsområde: byggnadsstomme, finputsning
  • Projekttyp: Bilsalong
  • Status av projekt: realiserad
  • Region: Stockholm

I år 2014 sysslade vi med realisering av en prototyp för en bilsalong för Volkswagen i Stockholm.

På vintern började första etapp – grundplatta av stålbetong inklusive ett tiotal kasetter för domkrafter Maha. Efter montering av konstruktion har vi uppfört ytterväggar och fasad ur limträpaneler. Vi har som företag levererat sandwichpaneler som monteras under bjälklag HD/F, vi har uppfört alla innerväggar och finputsning.  6600m2 golvyta ger oss anledning till stolthet.

Kontakt

Läs mer