Cookie Policy

Cookie Policy
Vad är cookies?
Cookies är IT-data, särskilt textfiler som lagras på slutanvändares enheter (t.x. datorer, telefoner, surfplattor) via webbläsare. Med hjälp av cookies kan webbplatsen känna igen en användares enhet och visas korrekt, anpassad efter användarens inividuella önskemål. Servrar kan läsa cookies varje gång när slutenheten kopplas in. Dessa filer innehåller vanligtvis domännamnet på webbplatsen från vilken de kommer, sin lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.
Varför använder man cookies?
Vi använder cookies för att:
 1. anpassa webbplatsens innehåll efter användarens önskemål och optimera användningen av webbplatser; i synnerhet är dessa filer användbara för att kunna känna igen en användares enhet och visa webbplatsen korrekt, anpassad efter användarens inividuella önskemål;
 2. sammanställa anonym, aggregerad statistik för att förstå hur användarna använder webbplatsen och på så sätt hjälper cookies oss att förbättra dess struktur och innehåll;
 3. skydda webbplatsen, t.ex. förhindra obehörig åtkomst;
 4. identifiera vilka annonser som har visats för användaren och följaktligen att tillhandahålla användarna reklaminnehåll som är mer anpassat efter deras intressen;
 5. ge en väl utvecklad och effektivt fungerande webbplats, inklusive undersöka webbplatsens effektivitet.
Vilka typer av cookies använder vi?
Vi använder i huvudsak:
 1. sessionscookies (tillfälliga filer som lagras på användarens enhet tills användaren loggar ut från webbplatsen eller stänger programvaran (webbläsaren));
 2. fasta cookies (filer som sparas på användarens enhet under den tid som anges i parametrarna för “cookies” eller tills användaren tar bort dem manuellt).
En detaljerad sammanställning av cookies som kan användas på vår webbplats är följande:
 1. nödvändiga cookies som är absolut nödvändiga för en väl fungerande webbplats eller funktionalitet som användaren vill använda och som tillåter användning av de tjänster som erbjuds på webbplatsen;
 2. cookies som låter oss samla in information om hur du använder webbplatsen;
 3. funktionella cookies som används för att göra webbplatsen mer funktionell och säkerställa en hög nivå och större funktionalitet på webbplatsen, möjliggöra t.ex. att komma ihåg de inställningar som användaren valt och skräddarsy användargränssnittet;
 4. reklamcookies som används för att reklaminnehåll som visas för användarna ska vara mer anpassat efter deras önskemål.  
Innehåller cookies personuppgifter?
Dessa filer utgör i princip inga personuppgifter. Det kan emellertid hända att viss information som lagras i “cookies” (t.ex. om önskemål) kan, särskilt i kombination med annan information om webbplatsens användare, behandlas som personuppgifter. Under alla omständigheter kan personuppgifter som samlats in på detta sätt endast behandlas för att utföra specifika funktioner för användaren som avses ovan. Sådana uppgifter krypteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till dem.
Hur tar man bort cookies?
Användarens webbläsare tllåter vanligtvis som standard lagring av cookies på användarens slutenhet.  
Rätten att lagra och komma åt “cookies” följer av samtycke från webbplatsens användare. Detta samtycke ges av användaren vid konfiguration av webbläsaren eller vald webbplats eller tjänst. Användaren kan när som helst återvända till dessa inställningar och ange villkoren för lagring eller åtkomst till denna information.
För att ändra inställningarna för cookies ska användarna läsa detaljerad information om möjligheterna och metoderna att hantera cookies som finns tillgänglig i webbläsarinställningarna. Om användaren inte ändrar inställningarna för cookies innebär det att cookies kommer att placeras i användarens slutenhet.
Om användaren avbryter användningen av cookies kan det vara svårt att använda vissa tjänster som erbjuds på webbplstsen.  
Nedan anges länkar till instruktioner för de mest populära webbläsarna som informerar om hur man ändrar inställningarna för cookies: Mer information?
Om du har några frågor om vår cookiepolicy, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: dane.osobowe@muniak.eu
Om du vill veta mer om cookies, gå till: wikipedia.org/HTTP_cookie