Hotell Suttung Uppsala

  • Utförande: Betongarbeten och Stomkompletteri
  • Projekttyp: Hotell
  • Status av projekt: Klart
  • Region: Stockholm

Projektbeskrivning: Arbetena startade under september 2015 och pågick fram till mars 2017. I denna entreprenad gjorde vi invändiga gipsarbeten både väggar och tak, vi monterade dörrar och satte foder och socklar. Vi monterade också stomsystemet för den utvändiga fasaden.

Kontakt

Läs mer