Kvarteret krusbäret Halmstad

  • Utförande: Utförande: Betongarbeten, Stommontage, Takarbeten, Fönster/dörrmontage, Stomkomplettering, Köksmontage och Socklar/foder
  • Projekttyp: Hyresrätter
  • Status av projekt: Klart
  • Region: Malmö

Projektet startade under oktober månad 2016 och stod klart under november 2017. Detta var ett fint projekt där vi hade hand om alla byggdelar igenom hela projektet. Vi startade med betongarbetena, monterade stommen, monterade taket, monterade fönster och dörrar och efter tätt hus gjorde vi invändiga gipsarbeten, dörrar, kök, inredning och sist foder + socklar. Ett väl genomfört projekt med gott resultat.

Kontakt

Läs mer