Hotel Suttung Uppsala

  • Zakres prac: Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, wykończenia
  • Typ projektu: Hotel
  • Status projektu: Zrealizowany
  • Region: Stockholm

Prace przy tym projekcie trwały od września 2015 r do marca 2017 r. Poza  wykonaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonaliśmy także inne prace dodatkowe w tym obiekcie, takie jak montaż sufitów, zabudowy GK. Ostatecznie prace wykończeniowe sal konferencyjnych, sauna i prace na zapleczu siłowni zakończyły nasz projekt.