Lexus Smista Allé

  • Utförande: Betongarbeten, Fasader, Stomkomplettering, Dörrmontage och Socklar/fode
  • Projekttyp: Bilanläggning med Showroom för försäljning, parkering och bilverkstad
  • Status av projekt: Klart
  • Region: Stockholm

Projektbeskrivning: Projektet startade under oktober 2015 och stod klart november 2016. Arbetena startade med en pålad betongplatta där många extra fundament, och special lösningar användes för att anpassa all installation för bilanläggningen. Efter stommontage var klart monterade vi alla ytterväggar. Vi fortsatte sedan med att uppföra alla invändiga väggar och platsbygga flera speciella Lexus tak. Efter detta har vi slutfört montage av dörrar, monterat kök och inredning samt satt foder och socklar.
 

Kontakt

Läs mer