Första etapp av Kv Borgen i Halmstad håller på att bli färdigställd.

Det är vårt nästa projekt som realiseras av oss i den fina staden Halmstad.

Under arbeten med stålbetong vid uppförande av källaren som viktigast ansåg vi produktionens höga kvalitet samt punktlighet. Till våra uppgifer hör uppförande av stålbetongplatta på källarvåningen, montering av prefabricerade väggar samt stålfiberarmerad betongplatta HD/F. Fram tills nu har vi förbrukat nästan 200 ton stål och gjutit i 3 500m3 betong. Vi hoppas att det resulterar i att vi ingår nya kontrakt för produktionens nästa etapper.

Visualisering: www.serneke.se

Kontakt

Kontakta oss