Tjänster

Totalentreprenad

Sedan några år realiserar vi framgångsrikt entreprenader både som huvudentreprenör och för nätkunder. Vi deltar i varje del av projektarbeten samt utförandearbeten för att optimalisera byggprocessen som god som möjligt.

Vår personal utför allmäna byggarbeten, elarbeten, rörmakararbeten, ventilationsarbeten samt IT-arbeten. Vår engagemang, proffesionalism och passion bidrar till att vi lämnar fullständiga projekten alltid i god tid.

Armerade betongarbeten

Flerårig erfarenhet samlad på byggnation inom- och utomlands lönar sig i framtiden. Vårt anbud består huvudsakligen av armerade grundplattor, monolistiska väggar och innertak, hisschakt, ramper och övriga konstruktionselement.

I vårt arbete baserar vi på eget material samt det material som levereras av beställaren. Arbetslag i vårt företag har stor erfarenhet i arbete med formsättningar som tex. PERI eller DOKA samt formsättningar som tillverkas på plats.

Montering av konstruktioner

Vi realiserar komplett montering av byggnadkonstruktion. Vi specialiserar oss i montering av betongprefab, huvudsakligen bjälklag av typ filigran, prefab-väggar samt monolistiska prefab betong.

Vi koncentrerar oss för det mesta på bostadsbyggandet. Råbyggnader uppförs komplett dvs.: inklusive montering av utfackningsväggar och yttertak. Vi kan också hjälpa till med leverans av ovannämnda element och våra partner kan projektera dem och garantera en punktlig leverans.

Murningsarbeten

Vi specialiserar oss i fasadväggar som utförs av klinker, sten eller dekorationsplattor. Vi har i vår portfolio arbeten på Landetsarkiv i Göteborg eller i bilsalongen Hedin Bil i Uppsala.

Vi bygger också förutom fasadväggar väggar ur håltegel av typ Leca, lättbetong eller silikater i följande system Ytong, Silka eller Leca.

Utfackningsväggar

Ett rikt anbud av utfackningsväggar riktas huvudsakligen till kommersiellt och logistic byggandet. Detta omfattar leverans och montering av sandwichskivor, stålkasett samt ventilerade väggar.

Vi tillverkar utfackningsväggar in-situ: i trä- och stålstomme.

Byggskivor

Flera tusentals kvadratmeter av väggar och bjälklag i kommersiella, försäljnings- och industrianläggningar har oss låtit lära känna väldigt djupt hur man använder byggskivor.

I varje fall då arbeten utförs tillsammans med Muniak Sverige AB kan man vara säker på att kvaliteten på dess arbete, pålitlighet och först och främst ljud- och brandskyddsisolering är på högst nivå.

Finputsning

Längre än 25 år på den polska marknaden samt samarbete med de bästa arkitekterna resulterar i att vi hamnar på toppen bland firmor som utför finslipningsarbeten i Polen. Vi realiserar arbeten huvudsakligen för nätkunder. Målning, kakling och montering av akustiska undertak är som vårt dagliga bröd.

Vi koncentrerar oss i Sverige huvudsakligen på montering av dörrar, lister och möbler. Vi uppmärksammar er på våra referensbyggander.

Aluminium snickeri

Tillsammans med våra partner projekterar vi och levererar aluminium snickeri till Sverige. Vi förfogar över några referensbyggnader och nyförtiden blomstrar upp vårt anbud i denna omfång.
 

Vi kan uppfylla de mest krävande kraven för samtliga lösningar, också de som angår konstruktion av glas och aluminium. Skulle ni vara intresserade kontakta oss vänligen.